Optimaal Resultaat therapeutische massage: extra info

Voorafgaand aan de eerste behandeling maken we een inventarisatie van de klacht(en) en onderzoeken we verbanden tussen de verschillende klachten, de veroorzakers daarvan en ook wat de klachten in stand houdt of verergert. Het aanpakken van de disbalans vormt de basis van het behandelplan. Na enkele behandelingen zijn er lichamelijke veranderingen te bemerken, maar voor een significant effect op de hoofdklacht zijn vaak meerdere behandelingen nodig.

Iedere behandeling start ik met het testen van reflexzones in de buik en het zetten van acupunctuurnaalden om die reflexzones te verbeteren en daarmee het oplossen van problemen in de basis. Daarna volgt de aanpak van de specifieke klachten en symptomen. Hierbij zet ik massage-therapie in, maar vaak andere methoden als acupunctuur, cupping, moxa en/of guasha. Na een aantal behandelingen evalueren we de veranderingen en besluiten we samen of en hoe verder te gaan. Zodra er een duidelijke verbetering van de klachten is stappen we over op ‘Kom in Balans therapeutische massage’.

 

Kom in Balans therapeutische massage: extra info
In de behandelingen gaan we op zoek naar de veroorzaker of instandhouder van de klacht. Om de klacht te verhelpen zet ik massage-therapie in. Ook kan ik gebruik maken van een aantal aanvullende methoden zoals acupunctuur, cupping, moxa en/of guasha. Na een aantal behandelingen evalueren we de veranderingen en besluiten we samen hoe verder te gaan. Vaak is er na enkele behandelingen al een grote verbetering te merken. Zodra dat mogelijk is stappen we over op ‘Blijf in Balans therapeutische massage’. Soms echter blijkt tijdens het behandeltraject dat er toch meer klachten zijn waar je het verband nooit mee had gezien en waardoor de behandelingen niet het succes hebben wat we verwachtten. Dan kan het nodig zijn op te schalen naar ‘Optimaal Resultaat therapeutische massage’.