Algemene voorwaarden


Betaling

Betaling dient contant te geschieden direct na afloop van de behandeling.

Tarieven
Alle op deze site genoemde prijzen, evenals overeengekomen prijzen, zijn inclusief 21% BTW, tenzij anders vermeld/overeengekomen.

Prijswijzigingen
Prijswijzigingen zijn voorbehouden.

Annulering
Afspraken kunnen uitsluitend minimaal 24 uur tevoren kosteloos worden geannuleerd. Annuleer je een afspraak binnen 24 uur, dan wordt de helft van het tarief van de geplande behandeling in rekening gebracht. Bij een ‘no show’ wordt het gehele tarief van de geboekte behandeling in rekening gebracht.

Hygiëne
Levenskracht massage-therapie besteedt de uiterste zorg aan ethiek en hygiëne. Ik verwacht van mijn gasten dat zij hier eveneens zorg voor dragen. Uit hygiënisch oogpunt verzoek ik je vriendelijk om voor de behandeling een douche of een bad te nemen. In verband met de hygiëne worden alle materialen die eigendom zijn van Levenskracht massage-therapie na elke behandeling gereinigd. Een eigen handdoek meenemen mag, maar hoeft niet.

Aankomsttijd
Ik verzoek je vriendelijk op tijd aanwezig te zijn. Te laat komen kan ten koste gaan van de geplande behandeltijd.

Persoonlijke gegevens
Voor aanvang van de eerste behandeling zal ik een aantal vragen stellen met betrekking tot je gezondheid. Je bent zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van de juiste gegevens. Je persoonlijke en medische gegevens worden nooit zonder toestemming aan derden verstrekt. Je privacy is belangrijk voor Levenskracht massage-therapie. Hoe ik omga met je persoonlijke en medische gegevens is opgenomen in het privacy-beleid. Zie hiervoor Privacy-beleid

Contra-indicaties
Bij twijfel over een bestaande aandoening of blessure kan ik de behandeling staken en je doorverwijzen naar een arts. Vervolgbehandeling zijn mogelijk zodra je behandelend arts hierin toestemt. Ben je al onder behandeling van een arts, therapeut of specialist, dan kan ik je vragen met hem of haar te overleggen of een massage gedurende de behandelperiode mag worden toegepast . Eventueel medicijngebruik of behandeling van een arts, therapeut of specialist dien je voor aanvang van de behandeling aan mij mee te delen. Wellicht is aanpassing van de behandeling dan noodzakelijk.

Disclaimer
Levenskracht massage-therapie is niet verantwoordelijk voor beschadiging, verlies of diefstal van persoonlijke bezittingen. Levenskracht massage-therapie is niet verantwoordelijk voor schade en/of letsel als gevolg van niet volledig of verkeerde inlichting dan wel verzwijgen van medische informatie zoals lichamelijke en/of geestelijke aandoeningen, blessures en medicijngebruik. Levenskracht massage-therapie behoudt zich het recht voor klanten te weigeren, bijvoorbeeld indien deze onder invloed zijn van alcohol of geestverruimende middelen.

Behandelingen
Geen erotische of sensuele massages.
Behandeling alleen volgens afspraak.