Tuina massage-therapie & acupunctuur

Tuina massage-therapie en acupunctuur

Tuina therapie en acupunctuur zijn geneeskunde-vormen uit het oude China. In China beschouwt men het menselijk lichaam als een netwerk van energiebanen (meridianen), dat de levensenergie (Qi) bevat, vervoert en voedt. Deze levensenergie wordt in de Tuina bewerkt door technieken als wrijven, drukken, kneden, draaien, knijpen, kloppen etc. De therapeut gebruikt daarbij handen, vingers, vuisten en ellebogen. Bij acupunctuur worden heel dunne naalden gebruikt om balans in de levensenergie terug te krijgen. Waar nodig kunnen ook gewrichtsmanipulaties worden uitgevoerd en zijn cupping, moxa(lamp) en guasha (zie extra info) aanvullende behandelmethoden. 

Met massage-therapie en acupunctuur is een heel scala aan klachten te behandelen/verbeteren, zoals hoofdpijn, spijsverteringsklachten, duizeligheid, ademhalingsklachten, vermoeidheid, overgangsklachten, lage rugpijn en menstruatieklachten.

 

Voor wie?

Voor iedereen die zijn levenskwaliteit wil verbeteren.

We hebben een grote kans op succes als:

  • Je kapitein op je eigen schip wilt zijn
  • Je van je klacht af wilt en bereid bent daar voor te doen (en laten) wat nodig en mogelijk is
  • Je inzicht wilt hebben waarom je deze klacht hebt of waarom hij steeds terug keert
  • Je een samenwerking met me wilt aangaan in het onderzoeken naar de oorzaak en de instandhouder van het probleem en de best passende therapie
  • Je je bewust bent van de body-mind connectie

Wanneer kun je beter je tot iemand anders richten?

  • Als je het idee hebt dat ik je fix en dat je daar zelf geen rol in hebt
  • Als je niet bereid bent te onderzoeken wat bijdraagt aan de klachten en daar waar nodig iets in aan te passen
  • Als je liever een pil slikt tegen de pijn dan er zelf mee aan de slag te gaan.
  • Als je graag afhankelijk wilt zijn van je behandelaar(s)
  • Als je denkt dat je lichaam en je geest twee aparte werelden zijn die niets met elkaar te maken hebben